Meer informatie

Bevolkingscijfers en (gezonde) levensverwachting

Bevolking naar leeftijd op 1 januari
2014
Bron: CBS
Totale bevolking (x miljoen) 16,8
Jonger dan 20 jaar 22,9%
20 tot 65 jaar 59,8%
65+ 17,3%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Bevolkingstoename (x 1000 personen)
2013
Bron: CBS
Levendgeborenen 171
Overledenen 141
Bevolkingsgroei (incl, buitenlandse migratie) 48
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Levensverwachting 2013
Mannen Vrouwen
Bron: CBS
Levensverwachting bij geboorte [in jaren] 79,4 83
Levensverwachting bij 66 jaar [in jaren] 17,7 20,6
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Gezonde levensverwachting 2012
Mannen Vrouwen
Bron: CBS
Levensverwachting in goede ervaren gezondheid [in jaren] 64,7 62,6
Levensverwachting zonder matige of ernstige beperkingen [in jaren] 71,9 69,5
Download: HTML | CSV | Excel | JSON