Meer informatie

Uitgaven Eerstelijnszorg per sector

Uitgaven Eerstelijnszorg per sector (bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2013 Begroting 2015
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.
Eerstelijnszorg 4.223 4.901
- Huisartsenzorg 2.395 2.671
- Tandheelkundige zorg Zvw 705 724
- Paramedische zorg 613 672
- Dieetadvisering 28 49
- Verloskunde 200 218
- Kraamzorg 282 299
- Zintuiglijk gehandicapten 0 171
- Eerstelijns kortdurend verblijf 0 96
Download: HTML | CSV | Excel | JSON