Meer informatie

Uitgaven Medisch Specialistische Zorg per sector

Uitgaven Medisch Specialistische Zorg per sector (bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2013 Begroting 2015
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.
Tweedelijnszorg 22.541 22.240
- Instellingen voor medisch-specialistische zorg 18.290
- Vrijgevestigde medisch specialisten 2.145
- Mondziekten en kaakchirurgie 106
- Medisch-specialistische zorg 20.316
- Geriatrische revalidatiezorg 799 780
- Beschikbaarheidbijdrage academische zorg 686 642
- Beschikaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg 41 47
- Beschikbaarheidbijdrage overig medische-specialistische zorg 59 74
- Garantieregeling kapitaallasten 75 0
- Overig curatieve zorg 340 380
Download: HTML | CSV | Excel | JSON