Meer informatie

Aantal aanbieders

Aantal ziekenhuizen naar type zorgaanbieder
2013
** stand oktober 2013

Bron: Nza / marktscan Medisch Specialistische Zorg 2013
Algemene ziekenhuizen 82
Categorale ziekenhuizen 2
Academische ziekenhuizen 8
Categorale instellingen 65
ZBCs actief in A en/of B-segment 268**
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Locaties academische en algemene ziekenhuizen incl. buitenpoliklinieken(sept. 2012)
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Kaart met locaties categorale instellingen inclusief poliklinieken (2009)
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Overige zorgaanbieders
2012 2013
Bron: RIVM, Zorgatlas
Aantal IVF-centra 13
Aantal abortusklinieken 20
met een vergunning voor late abortus 5
Aantal hospices 123
Aantal hospices speciaal voor kinderen 10
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Aanbod palliatieve zorg
Download: HTML | CSV | Excel | JSON