Meer informatie

Traumacentra, acute (ambulance)zorg en verloskundezorg

Traumacentra, acute (ambulance)zorg en verloskunde
2011 2012
Bron: RIVM Zorgatlas
Aantal traumacentra 11
met helicopter 4
Aantal (vaste) ambulanceplaatsen 225
nachts operationeel 203
Aantal ambulances 697
Aantal ambulance-inzetten (x 1000) > 1000
Aantal spoedeisende ambulance-inzetten (x 1000) 500,8
Aantal locaties met afdeling verloskunde. 24 uur per dag open 92
met eigen vervoer binnen 30 minuten bereikbaar (%) 97,70%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Reistijd tot dichtstbijzijnde traumacentrum
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Bereikbaarheid 24/7 MMT-zorg
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Eind 2012 zijn er in Nederland 225 (vaste) ambulancestandplaatsen die of overdag of 24 uur per dag operationeel zijn. Het aantal ambulancestandplaatsen 's nachts bedraagt 203.
Eind 2010 zijn er in Nederland 697 ambulances (4,2 ambulances per 100.000 inwoners). In 2011 zijn in Nederland meer dan een miljoen ambulance-inzetten uitgevoerd, waarvan zo'n 478.000 (44%) met urgentie klasse A1. Een ambulance rijdt dan met sirene en zwaailichten. Bij 93,3% van deze inzetten is de ambulance binnen 15 minuten na de melding bij de patiënt. Naast A1-inzetten zijn er ook A2- (24%) en B-inzetten (32%).

Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Ambulancestandplaatsen
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Verloskunde maakt onderdeel uit van de acute zorg. Ongeacht de vraag, moeten 24 uur per dag gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, verpleegkundigen en ander ziekenhuispersoneel paraat staan. In 2011 waren er 92 locaties met een afdeling verloskunde die 24 uur open is. Met eigen vervoer kan 97,9% van de Nederlandse vrouwen van 15 tot 45 jaar een verloskunde afdeling binnen 30 minuten bereiken.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON