Meer informatie

Donorregistraties en orgaandonoren

Aantal donorregistraties
per 31 augustus 2014
Bron: Donorregister / registratie
Totaal 5.798.870 100%
Toestemming 2.813.855 48,5%
Toestemming met donatiebeperkingen 69.345 12,1%
Geen toestemming 1.580.608 27,3%
Nabestaanden beslissen 602.708 10,4%
Aangewezen persoon beslist 102.354 1,8%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Donorregistraties
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Donorregistraties met toestemming
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Geëffectueerde postmortale orgaandonoren in het aangegeven jaar
2013 2014 t/m 31 augustus
Bron: website Nederlandse transplantatie stichting
Transplantaties met postmortale donororganen 706 475
Geëffectueerde donoren orgaanspecifiek 255 157
Perc. multi-orgaandonoren 60%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Levende nierdonoren en ontvangers in het aangegeven jaar
2013 2014 t/m 31 augustus
Bron: website Nederlandse transplantatie stichting
Totaal 520 313
verwante 242 137
niet verwante 278 176
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Transplantatiecentra
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Bloed(plasma)donors in het aangegeven jaar
2013
Bron: Sanquin, jaarverslag 2013
Aantal bloeddonaties 459.844
Aantal bloedplasmadonaties 295.989
Aantal geregistreerde donors 380.289
Aantal bloedplasmadonaties per donor 1,4 x per jaar
Aantal bloeddonaties per donor 5,7 x per jaar
Download: HTML | CSV | Excel | JSON