Meer informatie

Volume (productie) van zorg in natura met en zonder verblijf

Volume (productie) van zorg in natura met en zonder verblijf
2013 tijdseenheden x miljoen
Bron: Nza, Zorginstituut Nederland en CBS/Monitor Langdurige Zorg

* Met ingang van 2013 is de geriatrische revalidatiezorg (zzpVV 9a) overgegaan naar de Zvw.

** Dit is in 2013 exclusief de zorg die wordt geleverd via het ERAI-programma.
Intramurale zorg
ZZP Geestelijke gezondheidszorg B (dagen) 2,8
ZZP Geestelijke gezondheidszorg C (dagen) 7,2
ZZP verstandelijke handicap (dagen) 23,2
ZZP (sterk gedragsgestoord) licht verstandelijke handicap 1,6
ZZP lichamelijke beperking 3,2
ZZP zintuiglijke beperking 0,9
Zzp's Verpleging en verzorging (dagen)* 53,7
Extramurale zorg
Persoonlijke verzorging (uren)** 43,3
Verpleging (uren)** 6,4
Begeleiding, individueel (uren) 17,6
Behandeling, individueel (uren) 2,4
Dagactiviteit Verpleging en verzorging (dagdelen) 7,9
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg (dagdelen) 8,0
Overige zorg
Vpt Geestelijke gezondheidszorg (dagen) 0,2
Vpt Gehandicaptenzorg (dagen) 0,6
Vpt Verpleging en verzorging (dagen) 1,2
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Concessiehouders Awbz per zorgkantoorregio, 2013
Download: HTML | CSV | Excel | JSON