Meer informatie

WMO

Ondersteuning bij leven met een beperking
2012 2013
Bron: MEE-Nederland en CBS/MLZ
MEE-instellingen
aantal cliënten MEE-organisaties 97.002
totaal aantal MEE-organisaties 22
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Uren hulp bij huishouden totaal gefactureerd (x miljoen) 58,1
Klanten hulp bij huishouden personen (x 1000) 443,2
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
WMO-regio's
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Bevolkingsdichtheid
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Aanspraak op AWBZ-zorg zonder verblijf
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Personen Zorg zonder verblijf (AWBZ)
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: