Meer informatie

BKZ-uitgaven en -ontvangsten

BKZ-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljard)
Jaarverslag 2013 Begroting 2015 N B M T
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

De ontwikkeling van de sectoren is onderverdeeld naar de oorzaak van de ontwikkeling:

N: Nominaal;

B: Beleidsmatig, hieronder zijn opgenomen de intensiveringen en maatregelen;

M: Mee- en tegenvallers, waaronder de actualisering van de zorguitgaven;

T: Technisch, waaronder budgetneutrale verschuivingen.
Bruto-BKZ-uitgaven 69,3 71,3 3,1 -1,3 0,3 0,1
BKZ-ontvangsten 4,6 5,0 0,0 0,2 0,6 -0,5
Netto-BKZ-uitgaven 64,7 66,4 3,1 -1,6 -0,3 0,6
Download: HTML | CSV | Excel | JSON