Meer informatie

Financiering van de Zvw en Wlz

Financiering Zvw (bedragen x miljard euro)
2015
Bron: begroting VWS

* Beheerskosten en reserveopbouw zorgverzekeraars
Uitgaven 45,4
- Zorguitgaven zorgverzekeraars 42,1
- Rechtstreeks uit zorgverzekeringsfonds 2,9
- Beheerskosten* 0,4
Inkomsten 44,9
- Inkomensafhankelijke bijdrage 21,2
- Nominale premie 16,3
- Rijksbijdrage kinderen 2,5
- Rijksbijdrage HLZ 1,8
- Eigen betalingen 3,2
Exploitatiesaldo -0,5
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Financiering Wlz (bedragen x miljard euro)
2015
Bron: begroting VWS

* Beheerskosten en reserveopbouw zorgverzekeraars
Uitgaven 19,5
- Zorgaanspraken en subsidies 19,3
- Beheerskosten* 0,2
Inkomsten 18,8
- Procentuele premie 13,8
- Eigen betalingen 1,7
- BIKK 3,3
Exploitatiesaldo -0,7
Download: HTML | CSV | Excel | JSON