Meer informatie

Premieoverzicht Zvw en Wlz

Premieoverzicht Zvw en Wlz (bedragen in euro's)
2014* 2015
Bron: Begroting VWS en CPB/MEV

* In november 2014 zijn de definitieve cijfers over 2015 bekend

** Zelfstandigen en gepensioneerden betalen de verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage
Nominale premie, begroting VWS 1.211
Maximale hoogte eigen risico 375
Grens vermogenstoets (€) 102.499
Zorgtoeslag (drempel/afbouwpercentage)
Perc. drempelinkomen 1-persoons hh 2,410%
Perc. drempelinkomen meerpersoons hh 5,210%
Percentage afbouw 9,118%
Drempelinkomen (wml verzamelinkomen) (€) 19.253
Max. inkomen zorgtoeslag 1-persoons hh (€) 28.481
Max. inkomen zorgtoeslag meerpersoons hh (€) 37.144
Max zorgtoeslag 1-persoons hh (€) 982
Max zorgtoeslag meerpersoons hh (€) 1.871
Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)
Zvw
- percentage 6,95%
- verlaagd percentage** 4,85%
- maximum premie inkomen (€) [CPB/MEV] 51.974
- maximum bijdrage IAB (€) [CPB/MEV] 3.612
Wlz
- Inkomensafhankelijke premie 9,65%
- Inkomensgrens %-premie (€) [CPB/MEV] 33.589
Download: HTML | CSV | Excel | JSON