Meer informatie

Uitgaven Ziekenvervoer, Genees- en hulpmiddelen, Wijkverpleging en Overig per sector

Uitgaven Ziekenvervoer, Genees- en hulpmiddelen, Wijkverpleging en Overig per sector (bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2013 Begroting 2015
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.
Ziekenvervoer 627 693
- Ambulancevervoer 502 551
- Overig ziekenvervoer 125 142
Genees- en hulpmiddelen 5780 6393
- Geneesmiddelen 4319 4717
- Hulpmiddelen 1461 1677
Wijkverpleging 0 3079
- Extramurale verpleging 0 2676
- Extramurale verpleging en verzorging pgb 0 403
Overig 1140 1259
- Grensoverschrijdende zorg 736 828
- Multidisciplinaire zorgverlening 404 430
Download: HTML | CSV | Excel | JSON