Meer informatie

Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector

Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2013 Begroting 2015
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ/Wlz.
oude indeling nieuwe indeling
Volksgezondheid 94
- Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma) 94
Zorg in natura 24.330
- Intramurale ggz 1.566
- Intramurale gehandicaptenzorg 5.252
- Intramurale verpleging en verzorging 8.446
- Extramurale zorg 4.260
- Dagbesteding en vervoer 1.151
- Kapitaallasten 2.366
- Overige zorg in natura 1.291
Overige Wlz-uitgaven 2.905
- Persoonsgebonden budgetten 2.477
- Mee-instellingen 174
- Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz 22
- Beheerskosten / diversen Wlz 183
- Tandheelkundige zorg 24
- Medisch-specialistische zorg 25
Nominaal en onverdeeld 183
- Nominaal en onverdeeld 183
Binnen contracteerruimte 16.401
- Ouderenzorg 8.857
- Gehandicaptenzorg 6.032
- Langdurige ggz 524
- Volledig pakket thuis 186
- Extramurale zorg 669
- Overige binnen contracteerruimte 134
Persoonsgebonden budgetten 810
- Persoonsgebonden budgetten 810
Buiten contracteerruimte 2.245
- Kapitaallasten (nacalculatie) 1.355
- Beheerskosten 197
- Overig buiten contracteerruimte 480
- Nominaal en onverdeeld 213
Download: HTML | CSV | Excel | JSON