Meer informatie

Maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen)

Maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen) per zorgsector.
2014
Bron: De treeknormen komen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden
Ziekenhuiszorg
toegangstijd voor polikliniek 4 weken
wachttijd voor diagnostiek en indicatiestelling 4 weken
wachttijd tot de feitelijke behandeling (dagopname) 6 weken
wachttijd tot de feitelijke behandeling (kliniek) 7 weken
Verpleging en verzorging
verpleging 6 weken
verzorging 13 weken
thuiszorg 6 weken
Verstandelijk gehandicaptenzorg
ondersteuning dagbesteding 6 weken
ondersteuning wonen 13 weken
Lichamelijk gehandicaptenzorg
ondersteuning dagbesteding 6 weken
ondersteuning wonen 13 weken
Zintuiglijk gehandicaptenzorg
ondersteuning dagbesteding 6 weken
ondersteuning wonen 8 weken
Geestelijke gezondheidszorg
aanmeldingswachttijd 4 weken
beoordelingswachttijd 4 weken
wachttijd voor extramurale behandeling 6 weken
wachttijd voor semimurale behandeling 6 weken
wachttijd voor intramurale behandeling 7 weken
wachttijd voor beschermd wonen 13 weken
Download: HTML | CSV | Excel | JSON