Meer informatie

Hulpmiddelen

Top 10 van hulpmiddelen op basis van het aantal gebruikers
2013
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
1 Incontinentiematerialen 537.000
2 Verbandmiddelen 335.800
3 Therapeutische elastische kousen 311.200
4 Voorzetkamers 305.200
5 Teststrips 285.300
6 Injectiepennen en injectiespuiten bij diabetes 244.900
7 Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed 235.000
8 Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed 191.000
9 Hulpmiddelen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang 164.700
10 Hoortoestellen 133.100
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Top 10 van hulpmiddelen op basis van de totale kosten [x miljoen euro]
2013
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
1 Incontinentiematerialen 160,2
2 Voorzieningen voor stomapatienten 146,3
3 Orthopedisch schoeisel 120,3
4 Overige verzorgingsmiddelen 120,2
5 Hoortoestellen 114,8
6 Teststrips 100,1
7 Verbandmiddelen 87,8
8 Insuline-infuuspompen 65,4
9 Hulpmiddelen bij verzorging en verpleging op bed 65,2
10 Orthesen 53,7
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Top 10 van hulpmiddelen op basis van totale kosten per gebruiker
2013
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
1 Robotmanipulator 6.320
2 Beenprothesen 4.120
3 Spraakvervangende hulpmiddelen 3.880
4 Armprothesen 3.640
5 Insuline-infuuspompen 2.580
6 Hulpmiddelen voor de orientatie en mobiliteit 2.340
7 Tracheo-stoma hulpmiddelen 2.330
8 Daisyspeler of daisyprogrammatuur voor dyslectici 2.090
9 Hulpmiddelen voor het gebruik van communicatiehulpmiddelen 1.910
10 Apparatuur voor thuisdialyse 1.310
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: