Meer informatie

Kerntabel arbeidsmarkt Curatieve Zorg, GGZ, Langdurige Zorg en Jeugd

Kerntabel arbeidsmarkt Curatieve Zorg plus GGZ (curatief en langdurig)
Academische ziekenhuizen Overige ziekenhuizen Overige zorg (1e lijnszorg) GGZ (curatief en langdurig)
Bron: CBS en Azw-info / Arbeid in Zorg en Welzijn 2014

* Contracten zijn gebaseerd op contracten voor alle ziekenhuizen
Aantal werkzame personen x 1000 (2013) 69 205 154 82
Aantal fte x 1000 (2013) 58 155 113 67
Deeltijdfactor (2013) 84% 76% 73% 81%
Uitstroom totaal (2011) 9,4% 7,8% 13,4% 8,7%
Uitstroom naar andere branche binnen Zorg 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
Uitstroom buiten de sector 0,8% 0,5% 1,6% 0,6%
Uitstroom die werkzaam blijft binnen branche 8,3% 7,0% 11,5% 7,7%
Gemiddelde leeftijd (2011) 40,3 jaar 41,7 jaar 40,9 jaar 41,9 jaar
leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar 11% 10% 10% 9%
leeftijdscategorie 55 jaar en ouder 15% 16% 15% 19%
Type dienstverband van werknemers (2013) 100%* 100%* 100% 100%
Vast 73%* 73%* 80% 83%
Tijdelijk 22%* 22%* 19% 14%
Anders 5%* 5%* 1% 3%
Percentage vrouw (2011) 69% 82% 79% 72%
Percentage niet-westerse allochtoon (2011) 8% 6% 7% 6%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Kerntabel arbeidsmarkt Langdurige Zorg
V&V Thuiszorg GHZ Jeugd
Bron: CBS en Azw-info / Arbeid in Zorg en Welzijn 2014

* Contracten zijn gebaseerd op contracten in de hele VVT
Aantal werkzame personen x 1000 (2013) 438* 438* 162 32
Aantal fte x 1000 (2013) 256* 256* 117 27
Deeltijdfactor (2013) 61% 61% 72% 82%
Uitstroom totaal (2013) 9,2% 14,0% 8,6% 10,1%
Uitstroom naar andere branche binnen Zorg 0,4% 0,7% 0,3% 0,6%
Uitstroom buiten de sector 0,8% 1,7% 0,6% 0,9%
Uitstroom die werkzaam blijft binnen branche 8,1% 11,7% 7,6% 8,6%
Gemiddelde leeftijd (2011) 42,3 jaar 43,2 jaar 39,7 jaar 39,6 jaar
leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar 15% 12% 16% 9%
leeftijdscategorie 55 jaar en ouder 19% 21% 15% 13%
Type dienstverband van werknemers (2011) 100%* 100%* 100% 100%
Vast 78%* 78%* 80% 85%
Tijdelijk 16%* 16%* 14% 13%
Anders 7%* 7%* 5% 3%
Percentage vrouw (2011) 91% 95% 82% 76%
Percentage niet-westerse allochtoon (2011) 8% 9% 4% 10%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON