Meer informatie

Eerstelijnszorg

Contact met huisarts
2013
Bron: CBS
Contact in afgelopen 12 maanden % Personen met minimaal 1 contact 71,5%
Gemiddeld aantal contacten (bevolking) 4,1
Gemiddeld aantal contacten (patiënt) 5,7
Wijze van contact met huisarts Bij de arts 77,4%
Thuis bij patiënt 3,5%
Telefonisch 15,0%
Overig 4,1%
Initiatief tot contact met huisarts Eigen initiatief 77,0%
Initiatief van de huisarts 8,0%
Herhalingsconsult of oproep 12,5%
Doorverwijzing 2,6%
Tevredenheid met de huisarts [gemiddelde] 7,8
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Contact met tandarts
2013
Bron: CBS
Contact in afgelopen 12 maanden % Personen met minimaal 1 contact 78,7%
Gemiddeld aantal contacten (bevolking) 2,2
Gemiddeld aantal contacten (patiënt) 2,7
Reden contact met tandarts Vanwege acute pijn 5,8%
Periodieke controle 63,4%
Behandeling 30,9%
Soort behandeling Controle 43,5%
Verwijderen tandsteen 22,1%
Fluorbehandeling 5,1%
Vullen van tand of kies 11,4%
Trekken van tand of kies 2,6%
Maken van kroon of brug 2,7%
Wortelkanaalbehandeling 2,1%
Rechtzetten van tanden 0,2%
Overige behandelingen 10,2%
Tevredenheid met de tandarts [gemiddelde] 7,9
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Contact met fysio- en oefentherapeut
2013
Bron: CBS
% Personen met minimaal 1 contact 22%
Gemiddeld aantal contacten (bevolking) 3,5
Gemiddeld aantal contacten (patiënt) 16
Tevredenheid met de fysiotherapeut [gemiddelde] 8
Download: HTML | CSV | Excel | JSON