Meer informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg
2011 2012 2013
Bron: CBS/Statline en Nza/Marktscan GGZ april 2014

* De 'Mental Health Inventory 5' is een internationale maat voor de psychische gezondheid. De maximale score is 100. Hoe lager de score hoe slechter de psychische gezondheid. Het cijfer geeft het percentage van personen van 12 jaar of ouder met een score van minder dan 60.
Geestelijke ongezond, Op basis van Somscore MHI–5 10,90%
Aantal cliënten curatieve ggz (x 1000) 1.228
Aantal cliënten eerstelijns curatieve ggz (x 1000) 312
Aantal cliënten tweedelijns curatieve ggz (x 1000) 952
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Tweedelijns GGZ: DBC-Patiëntaantallen per diagnosegroep (x 1000)
2011
Bron: Nza/Marktscan GGZ april 2014 obv opgehoogde DIS-data
Depressieve stoornissen 158
ADHD 86
Angststoornissen 77
Persoonlijkheidsstoornissen 75
Aanpassingsstoornissen 66
Autismespectrum 61
Aan middel gebonden stoornissen 57
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 56
Posttraumatische stress-stoornis 38
Cognitieve Stoornissen 36
Bipolaire stoornissen 25
Somatoforme stoornissen 22
Kindertijd overig 22
Leesstoornis 21
Eetstoornissen 12
Gedrag 11
Andere problemen reden voor zorg 94
Restgroep diagnoses 22
Geen diagnose-informatie 101
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Top 5 Aanmeldingsklachten eerstelijns psychologische zorg, Jeugd
2012
Bron: LVE-data jaarbericht 2012
1. Stemmingsklachten: depressies en angsten 35%
- w.v. depressie 13%
- w.v. angst 22%
- w.v. aanpassings- en verwerkingsproblemen 5%
2. Gedragsproblemen 26%
3. Leerproblemen 10%
4. Gezinsproblemen 9%
5. Identiteitsproblemen 6%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Top 5 Aanmeldingsklachten eerstelijns psychologische zorg, Volwassenen
2012
Bron: LVE-data jaarbericht 2012
1. Stemmingsklachten: depressies en angsten 41%
- w.v. depressie 22%
- w.v. angst 19%
- w.v. aanpassings- en verwerkingsproblemen 9%
2. Interpersoonlijke problemen (24%) 24%
3. Aanpassings- en verwerkingsproblemen 9%
4. Werk- en studieproblemen 8%
5. Psychosomatische klachten 6%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: