Meer informatie

WMO - participatie van personen

Participatie van personen met beperkingen
2012 met een lichamelijke beperking lichte of matige verstandelijke beperking
* ? 65 jaar. Bij mensen met een verstandelijke beperking gaat het om (on)betaald werk, zowel bij 65-plus als bij 65-min

Bron: Participatiemonitor 2013, Nivel
Regelmatig gebruik van twee of meer buurtvoorzieningen 73% 43%
Dagelijks buitenshuis 80% 46%
Gebruik van openbaar vervoer 53% 46%
Betaald werk (? 12 uur per week)* 40% 35%
Vrijwilligerswerk 27%
Opleiding / werkgerelateerde cursus 8%
Maandelijkse uitgaansgelegenheid bezoeken 29%
Maandelijkse verenigingsactiviteit doen en/of cursus 51%
Maandelijks vrienden ontmoeten 84% 59%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
De participatie van personen naar leeftijd
2012 ouder dan 65 jaar ouder dan 18 jaar
* ? 65 jaar. Bij mensen met een verstandelijke beperking gaat het om (on)betaald werk, zowel bij 65-plus als bij 65-min

Bron: Participatiemonitor 2013, Nivel
Regelmatig gebruik van twee of meer buurtvoorzieningen 90% 82%
Dagelijks buitenshuis 90% 94%
Gebruik van openbaar vervoer 66% 59%
Betaald werk (? 12 uur per week)* 70%
Vrijwilligerswerk 52% 37%
Opleiding / werkgerelateerde cursus 15%
Maandelijkse uitgaansgelegenheid bezoeken 31% 39%
Maandelijkse verenigingsactiviteit doen en/of cursus 68% 62%
Maandelijks vrienden ontmoeten 88% 90%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON