Meer informatie

Ziekenhuisopnamen en contact met specialist

Contact met specialist 2013
Contact in afgelopen 12 maanden
Bron: CBS
% Personen met minimaal 1 contact 37,8%
Gemiddeld aantal contacten (bevolking) 2,2
Gemiddeld aantal contacten (patiënt) 5,7
Locatie specialistcontact
- In (polikliniek van) een ziekenhuis 81,2%
- Telefonisch 6,7%
- Anders 12,1%
Soort contact met specialist
- Eerste contact 33,5%
- Herhalingsbezoek 66,5%
Initiatief tot contact met specialist
- Eigen initiatief 26,2%
- Doorverwijzing huisarts 48,3%
- Oproep van specialist 10,7%
- Anders 14,6%
Tevredenheid met de specialist [gemiddelde] 7,9
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maanden 2013
Opname met overnachting(en)
Bron: CBS
% Personen met overnachting(en) 6,8%
Opname naar verblijfsduur 100%
- 1 tot 8 nachten 84,4%
- 8 tot 15 nachten 10,2%
- 15 tot 22 nachten 2,7%
- 22 nachten of meer 2,8%
Aantal opnamen per 100 personen 9,1
Aantal opnamen per 100 patiënten 133,8
Dagopname
% Personen met dagopname 7,2%
Aantal dagopnamen per 100 personen 12,4
Aantal dagopnamen per 100 patiënten 172,1
Tevredenheid met het ziekenhuis [gemiddelde] 7,7
Download: HTML | CSV | Excel | JSON