Meer informatie

Top 5 DBC-Zorgproducten

Top 5 DBC- Zorgproducten (x 1000)
2012
Bron: Vektis
1a 199299012 - Letsel (excl heupfractuur) | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Letsel overig 439
1b 199299028 - Letsel (excl heupfractuur) | Licht ambulant | Letsel overig 350
2 140301007 - Nierinsufficientie | Chronisch | Hemodialyse in centrum/ zkhs | Niet klin | Dialyse 1-3 | Urogenitaal nierinsufficientie 240
3 131999228 - Ov diagnosen | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 226
4 029499039 - Licht ambulant | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose 198
5 070401008 - Standaard cataract operatie | Zonder VPLD | Oog lens 159
Download: HTML | CSV | Excel | JSON