Meer informatie

Top 10 van ziekten en aandoeningen op basis van kosten

Top 10 van ziekten en aandoeningen op basis van kosten in de gezondheidszorg (x miljoen euro): 0-14 jaar
2011
Bron: RIVM/Kosten van Ziekten

* het gaat hierbij om de verblijfskosten van gezonde zuigelingen in ziekenhuizen, alsmede een deel van de verblijfskosten van zuigelingen met een laag geboortegewicht.

** het gaat hier om de (geschatte) kosten van de HPV-vaccinatie van meisjes in 2011. In dit jaar werden i.v.m. de inhaalcampagne nog meisjes uit meerdere leeftijdscohorten gevaccineerd.
1 Verstandelijke handicap. inclusief syndroom van Down 782
2 Orthodontie 407
3 Tandcariës 335
4 Bevalling* 298
5 Gehoorstoornissen 165
6 Longontsteking en influenza 164
7 Bovenste luchtweginfecties 66
8 Astma en COPD 65
9 Baarmoederhalskanker** 54
10 Fracturen bovenste extremiteiten 54
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Top 10 van ziekten en aandoeningen op basis van kosten in de gezondheidszorg (x miljoen euro): 65 jaar en ouder
2011
Bron: RIVM/Kosten van Ziekten
1 Dementie 4.595
2 Beroerte 1.765
3 Coronaire hartziekten 1.231
4 Diabetes mellitus inclusief diabetische complicaties 975
5 Astma en COPD 831
6 Artrose 776
7 Hartfalen 768
8 Verstandelijke handicap. inclusief syndroom van Down 641
9 Depressie 479
10 Dorsopathieën 474
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Top 10 van ziekten en aandoeningen op basis van kosten in de gezondheidszorg (x miljoen euro): 15-65 jaar
2011
Bron: RIVM/Kosten van Ziekten
1 Verstandelijke handicap. inclusief syndroom van Down 5.405
2 Tandcariës 1.785
3 Afhankelijkheid van alcohol en drugs 1.096
4 Depressie 1.094
5 Coronaire hartziekten 850
6 Dorsopathieën 821
7 Schizofrenie 771
8 Diabetes mellitus inclusief diabetische complicaties 690
9 Zwangerschap 639
10 Astma en COPD 629
Download: HTML | CSV | Excel | JSON