Meer informatie

Gebruik en kosten Genees- en hulpmiddelen

Gebruik en kosten van geneesmiddelen in 2013
Aantal gebruikers [ x duizend] Kosten [x miljoen]
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland

* Omdat één verzekerde gebruik kan maken van meerdere hulpmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de afzonderlijke categorieën
Totaal 11.560* 4.326
Antimicrobiele middelen 3.945 392
Hartvaatstelsel 3.784 714
Maagdarmkanaal en metabolisme 3.720 650
Ademhalingsstelsel 3.550 539
Dermatologica 3.495 137
Skeletspierstelsel 2.904 133
Zenuwstelsel 2.737 566
Bloed en bloedvormende organen 2.093 252
Zintuiglijke organen 2.057 116
Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 1.435 137
Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 1.219 128
Oncolytica en immunomodulantia 299 285
Overig 274 277
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Gebruik en kosten van hulpmiddelen 2013
Aantal gebruikers [ x duizend] Kosten [x miljoen]
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland

* Omdat één verzekerde gebruik kan maken van meerdere hulpmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de afzonderlijke categorieën
Totaal 2.163* 1.419
Verzorgingsmiddelen 845 515
Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen 445 95
Transportondersteuners van bloed en lymfe 340 56
Inrichtingselementen van woningen 327 85
Diabeteshulpmiddelen 310 205
Orthesen en schoenvoorzieningen 178 175
Auditieve hulpmiddelen 155 126
Hulpmiddelen in verband met behandeling 147 27
Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 131 13
Prothesen 65 54
Visuele hulpmiddelen 51 30
Overig 87 51
Download: HTML | CSV | Excel | JSON