Meer informatie

Kerncijfers Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Kerncijfers Wet Langdurige Zorg (Wlz)
2012 2013
Bron: CIZ en CaK, CBS/Monitor Langdurige Zorg

* Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november
Indicatie op peildatum*
Aantal personen met een indicatie via CIZ (18- en 18+) 797
indicatie voor zorg met verblijf (x 1000) 334
indicatie voor zorg zonder verblijf (x 1000) 462
Gebruik op peildatum*
Persoonsgebonden budgetten (pgb)
Aantal personen met een pgb (x1000) 122
Aantal personen (18+. eigen-bijdrageplichtige zorg)
zorg met verblijf (x 1000) 262
zorg zonder verblijf (x 1000) 319
Gebruik in verslagjaar
Aantal personen (18+. eigen-bijdrageplichtige zorg)
zorg met verblijf (x 1000) 372
zorg zonder verblijf (x 1000) 521
Download: HTML | CSV | Excel | JSON