Meer informatie

Indicaties Langdurige Zorg

Indicatie zorg zonder en/of zonder met verblijf naar grondslag, personen op peildatum
Totaal, 3e kwartaal 2013 w.v. met verblijf, 3e kwartaal 2013
Peildatum jaar is de tweede vrijdag van augustus

Bron: CiZ en CBS/Monitor Langdurige Zorg
Totaal ZZV-AWBZ en/of ZMV-AWBZ 790.180 336.010
Somatische aandoening 336.215 91.415
Psychogeriatrische aandoening 100.055 80.555
Psychiatrische aandoening 127.745 47.280
Lichamelijke handicap 54.590 20.345
Verstandelijke handicap 163.460 93.085
Zintuiglijke handicap 8.115 3.335
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum
3e kwartaal 2013
Peildatum jaar is de tweede vrijdag van augustus

Bron: CiZ en CBS/Monitor Langdurige Zorg
Totaal ZZV-AWBZ* 454.170
Begeleiding individueel 159.045
Begeleiding groep 100.970
Persoonlijke verzorging 272.970
Verpleging 89.150
Behandeling individueel 10.525
Behandeling groep 10.725
Kort verblijf 11.795
Download: HTML | CSV | Excel | JSON