Meer informatie

Gebruik Langdurige Zorg op een peildatum

Gebruik zorg naar personen* (x 1000) op peildatum
3e kwartaal 2013
Bron: CaK en CBS/Monitor Langdurige Zorg

* excl. jongeren onder de 18 jaar

** ZZV = Zorg Zonder Verblijf; ZMV = Zorg Met Verblijf

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van augustus
ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ en/of ZMV-AWBZ** 752,9
ZZV-Wmo totaal 326,4
uitsluitend 203,0
ZZV-AWBZ totaal 303,7
uitsluitend 177,4
ZMV-AWBZ totaal 251,1
uitsluitend 245,3
ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ uitsluitend 121,4
ZZV-Wmo en ZMV-AWBZ uitsluitend 0,9
ZZV-AWBZ en ZMV-AWBZ uitsluitend 3,8
ZZV-Wmo en ZZV-AWBZ en ZMV-AWBZ 1,1
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Gebruik zorg zonder verblijf (ZZV) naar functie, personen* (x 1000) op peildatum
3e kwartaal 2013
Bron: CaK en CBS/Monitor Langdurige Zorg

* excl. jongeren onder de 18 jaar

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van augustus
Totaal ZZV-AWBZ 303,7
Begeleiding individueel 90,5
Begeleiding groep 59,1
Persoonlijke verzorging 197,7
Verpleging 57,7
Download: HTML | CSV | Excel | JSON