Meer informatie

Gebruik Langdurige Zorg in een jaar

Gebruik zorg zonder verblijf (ZZV) en/of zorg met verblijf (ZMV), personen* in een jaar
2012
* excl. jongeren onder de 18 jaar

Bron: CaK en CBS/Monitor Langdurige Zorg
Totaal ZZV en/of ZMV 1.024.680
Totaal ZZV-AWBZ en/of ZMV-AWBZ 806.110
Totaal ZZV-Wmo en/of ZZV-AWBZ 748.685
Totaal ZZV-AWBZ 521.330
Totaal ZZV-Wmo 443.160
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Gebruik zorg zonder verblijf (ZZV) naar functie, personen* resp. zorgomvang in een jaar. 2012
aantal personen aantal uren x 1000
* excl. jongeren onder de 18 jaar

Bron: CaK en CBS/Monitor Langdurige Zorg
Huishoudelijke verzorging 443.160 58.079
Begeleiding individueel 144.320 14.782
Begeleiding groep 93.335 14.515*
Persoonlijke verzorging 362.815 44.784
Verpleging 179.890 6.208
Download: HTML | CSV | Excel | JSON