Meer informatie

Aantal personen Zorg Met Verblijf naar Zorgzwaartepakketten

Aantal personen* met ZMV (Zorg Met Verblijf) naar Zorgzwaartepakketten op peildatum**
2012
Bron: CaK, CBS / Monitor Langdurige Zorg

* excl. jongeren onder de 18 jaar

** Peildatum: 2e vrijdag van november 2012
zzp's Verpleging & Verzorging 148.920
VV 1-3 35.170
VV 4 t/m 8, 10 103.820
VV 9 9.925
zzp's Gehandicaptenzorg 79.360
VG 1-2 5.350
VG 3-8 55.510
LG 1 en 3 2.490
LG 2, 4 t/m 7 11.340
LVG 1-5 1.730
SGLVG 360
ZG visueel 1-5 1.830
ZG auditief 1-4 750
zzp's Geestelijke gezondheidszorg 30.230
GGZ-B 1-7 8.760
GGZ-C 1-6 21.470
Download: HTML | CSV | Excel | JSON