Meer informatie

Jeugdhulp uitgesplitst naar sectoren

Jeugdhulp uitgesplitst naar sectoren
Aantal jongeren met: 2011 2012
Bron: CBS
jeugdhulp totaal 382.655
provinciaal gefinancierde jeugdhulp uitslutend 66.965
totaal 104.090 103.450
Awbz-gefinancierde jeugdhulp uitsluitend 41.180
totaal 85.275 80.625
Zvw-gefinancierde jeugdhulp uitsluitend 207.025
totaal 267.470
provinciaal én Awbz-gefinancierde jeugdhulp uitsluitend 7.040
totaal 13.735 12.765
provinciaal én Zvw-gefinancierde jeugdhulp uitsluitend 23.390
totaal 30.085
Awbz- én Zvw-gefinancierde jeugdhulp uitsluitend 30.360
totaal 37.050
provinciaal én Awbz én Zvw gefinancierde jeugdhulp totaal 6.695
Download: HTML | CSV | Excel | JSON