Meer informatie

Aantal cliënten Jeughulp

Aantal cliënten Jeughulp
2011 / 2012
Bronnen:

- CBS: Zvw-jeugdggz 2011 en AWBZ- en provinciale jeugdzorg 2012 (excl. jeugdzorgPlus en AMK)

- JN: jeugdzorgplus 2012 (bewerking door SCP)

- Verwey-Jonkerinstituut: AMK 2012

* eveneens in combinatie met andere zorgvormen

** exclusief kinderen met pleegzorg
Totaal AWBZ-jeugdhulp 80.625
hulp aan jeugd zonder verblijf 74.695
hulp aan jeugd met verblijf 7.575
Totaal Zvw-jeugdhulp 267.470
jeugd-ggz eerste lijn 66.730
jeugd-ggz tweede lijn zonder verblijf 209.460
jeugd-ggz tweede lijn met verblijf 5.085
Totaal Provinciaal-gefinancierde jeugdhulp 103.450
JenO hulp ambulant 34.425
JenO hulp verblijf deel/voltijd ** 16.380
JenO hulp verblijf pleegzorg * 20.535
jeugdbescherming 46.590
jeugdreclassering 15.970
geaccepteerde aanmeldingen bjz 60.830
gemelde kinderen AMK 31.390
JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) 2.370
Download: HTML | CSV | Excel | JSON