Meer informatie

Beknopte kenschets van enkele internationale zorgsystemen

Beknopte kenschets van enkele internationale zorgsystemen
NL BE DL ENG FR SCH ZWE ZWI
Bron: Celsus academie / Omvang en financiering van het basispakket

SHI: Social Health Insurance; NHS: National Health Service; NAT: Nationaal; REG: Regionaal; N:Natura, R:Restitutie

NL: Nederland, BE: België; DL: Duitsland; ENG: Engeland; FR: Frankrijk; SCH: Schotland; ZWE: Zweden, ZWI: Zwitserland

*** = veel; ** = gemiddeld; * = weinig: globale typering op basis van kenmerken van de zorgsystemen
SHI / NHS SHI SHI SHI NHS SHI NHS NHS SHI
Nationaal/Regionaal NAT REG NAT REG REG REG REG REG
Natura/Restitutie N/R R N/R N N N N N/R
Verticale Integratie NEE NEE NEE JA NEE JA NEE NEE
Discretionaire zorginkoop *** * ** * * NEE * **
Mate van competitie *** * ** * * * * ***
Pakket: inbreng overheid ** *** ** *** ** *** *** *
Private financiering ** ** ** ** *** * * ***
Download: HTML | CSV | Excel | JSON