Meer informatie

Totaal uitgaven aan zorgaanbieders naar financieringsbron

Totaal uitgaven aan zorgaanbieders naar financieringsbron (x miljoen euro)									Bron: CBS/Statline
* Omvat eigen betalingen voor niet verzekerde zorg, vrijwillig eigen risico, eigen bijdragen conform de Zvw en aanvullende verzekeringen. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Awbz en het verplicht eigen risico in de Zvw vallen hier niet onder.
** Omvat betalingen door bedrijven, instellingen en het buitenland.
Download: HTML | CSV | Excel | JSON