Meer informatie

Gemiddelde afstand tot voorzieningen

Gemiddelde afstand tot voorzieningen (in kilometers)
2012
Bron: CBS
Huisartsenpraktijk 0,9
Huisartsenpost 6,2
Apotheek 1,2
Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) 4,8
Fysiotherapeut 0,8
Download: HTML | CSV | Excel | JSON