Meer informatie

Het norminkomen van huisartsen met een eigen praktijk

De arbeidskosten (‘norminkomen’) van huisartsen met een eigen praktijk
2015
Bron: Nza, beleidsregel BR/CU-7105

* De kosten voor huisartsen in loondienst en ander personeel wordt meegenomen binnen de praktijkkostencomponent.

** De arbeidskostencomponent is een normering van de arbeidskosten bedoeld voor tariefonderbouwing. De arbeidskostencomponent moet niet worden verward met het inkomen van een huisarts. Het daadwerkelijke inkomen is mede afhankelijk van de kostenstructuur van de betreffende huisartsenpraktijk, de geleverde productie en de opbrengsten uit niet-gereguleerde activiteiten.
Opbrengsten uit (niet)-gereguleerde verrichtingen € 329.105
Praktijkkosten* € 181.102
Arbeidskosten** € 125.237
Download: HTML | CSV | Excel | JSON