Meer informatie

Kerncijfers Zorgverzekeringswet (Zvw)

Kerncijfers Zorgverzekeringswet (Zvw)
jaar cijfer
Algemeen
Bevolking naar leeftijd op 1 januari
Jonger dan 20 jaar (%) 2014 22,9%
20 tot 65 jaar (%) 2014 59,8%
65+ (%) 2014 17,3%
Totale bevolking (x 1 miljoen) 2014 16,8
Levensverwachting bij 66 jaar op 31 december
- mannen 2013 17,7 jaar
- vrouwen 2013 20,6 jaar
Zorgverzekering
Gemiddelde nominale premie (in euro's) 2014 € 1.101
Verzekerden met een collectieve verzekering (%) 2014 70%
Eerstelijnszorg
Werkzame huisartsen 2013 8.865
Toegestane instroom huisartsenopleiding 2014 720
Werkzame tandartsen 2012 8.775
Werkzame verloskundigen 2013 2.852
Werkzame fysiotherapeuten 2012 17.802
Gemiddeld aantal contacten per persoon met huisarts 2013 4,1
Personen met contact met huisarts in 1 jaar (%) 2013 71,5%
Gemiddeld aantal contacten per persoon met tandarts 2013 2,2
Personen met contact met tandarts in 1 jaar (%) 2013 78,7%
Gemiddeld aantal contacten per persoon met fysio/oefentherapeut 2013 3,5
Personen met contact met fysio/oefentherapeut in 1 jaar (%) 2013 22%
Geregistreerde sociaal-geneeskundigen 2013 5.220
Aantal openbare apotheken 2013 1.974
Medisch specialistische zorginstellingen
Zorgaanbieders algemene ziekenhuizen. UMC en ZBC
-       algemene ziekenhuizen 2013 82
-       categorale ziekenhuizen 2013 2
-       UMC 2013 8
-       evt, ZBC (actief in A- en/of B segment) 2013 268
Dagopnames (x 1 miljoen) 2012 1,2
Verpleegdagen (x 1 miljoen) 2012 7,24
Eerste polibezoeken (x 1 miljoen) 2012 8,14
Gemiddeld aantal contacten per persoon met specialist 2013 2,2
Personen met contact met specialist in 1 jaar 2013 37,8%
Geregistreerde medisch specialisten (niet artsen voor verstandelijk gehandicapten en ouderengeneeskunde) 2013 22.585
Top 5 DBC- Zorgproducten**
[1a] 199299012 - Letsel (excl heupfractuur) | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Letsel overig 2012 438.906
[1b] 199299028 - Letsel (excl heupfractuur) | Licht ambulant | Letsel overig 2012 350.361
[2] 140301007 - Nierinsufficientie | Chronisch | Hemodialyse in centrum/ zkhs | Niet klin | Dialyse 1-3 | Urogenitaal nierinsufficientie 2012 239.635
[3] 131999228 - Ov diagnosen | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 2012 226.006
[4] 029499039 - Licht ambulant | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose 2012 197.562
[5] 070401008 - Standaard cataract operatie | Zonder VPLD | Oog lens 2012 159.086
Genees- en hulpmiddelen
Gemiddeld aantal voorschriften geneesmiddelen per persoon 2013 14,5
Aandeel generieke verstrekkingen in de voorschriften (%) 2013 69,7%
Aandeel generieke verstrekkingen in de kosten (%) 2013 15,2%
Aantal personen dat vergoede hulpmiddelen gebruikt (x 1 mlj,) 2013 2,2
Ziekenvervoer
Aantal spoedeisende ambulance-inzetten (x 1000) 2012 500,8
Geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke ongezond, Op basis van Somscore MHI–5 (Mental Health Inventory 5). internationale maat voor de psychische gezondheid (%) 2013 10,9%
Aantal cliënten curatieve ggz (x 1000) 2011 1.228
Aantal cliënten eerstelijns curatieve ggz (x 1000) 2012 312
Aantal cliënten tweedelijns curatieve ggz (x 1000) 2011 952
Aantal en soort aanbieders curatieve ggz 2011 7.132
Waarvan:
Eerstelijns psychologische zorg verlener 2012 3.835
Eerstelijn overig (psychiaters. orthopedagogen etcetera) 2012 219
Tweede lijn (voorheen) gebudgetteerde zorgaanbieder 2013 175
Tweede lijn niet gebudgetteerde instellingen 2011 179
Tweede lijn vrijgevestigde zorgaanbieder 2011 3.295
Download: HTML | CSV | Excel | JSON