Meer informatie

kerncijfers Wlz en Wmo

Wet Langdurige Zorg (Wlz): Indicatie
2013
Bron: www.monitorlangdurigezorg.nl / CIZ
Aantal personen met een indicatie via CIZ, ultimo verslagjaar (x 1000) 797
w.v. met een indicatie voor zorg met verblijf (x 1000) 334
w.v. met een indicatie voor zorg zonder verblijf (x 1000) 462
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Wet Langdurige Zorg (Wlz): Gebruik
2013
Bron: www.monitorlangdurigezorg.nl / Zorginstituut Nederland resp. CAK
Aantal personen met een pgb, ultimo verslagjaar ( (x 1000) 122
Aantal personen met eigen-bijdrageplichtige zorg in verslagjaar:
w.v. zorg met verblijf (x 1000) 352
w.v. zorg zonder verblijf (x 1000) 520
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Wet Langdurige Zorg (Wlz): Volume (productie)
2013
Bron: www.monitorlangdurigezorg.nl / Zorginstituut Nederland resp. CAK

* Met ingang van 2013 is de geriatrische revalidatiezorg (zzpVV 9a) overgegaan naar de Zvw.

** Dit is in 2013 exclusief de zorg die wordt geleverd via het ERAI-programma.
Zorg in natura met verblijf (voor het jaar 2013 afspraken)
aantal dagen ZZP geestelijke gezondheidszorg B (x 1 mln) 2,8
aantal dagen ZZP geestelijke gezondheidszorg C (x 1 mln) 7,2
aantal dagen ZZP verstandelijke handicap (x 1 mln) 23,2
aantal dagen ZZP (sterk gedragsgestoord) licht verstandelijke handicap (x 1 mln) 1,6
aantal dagen ZZP lichamelijke beperking (x 1 mln) 3,2
aantal dagen ZZP zintuiglijke beperking (x 1 mln) 0,9
aantal dagen ZZP verpleging en verzorging* (x 1 mln) 53,7
Zorg in natura zonder verblijf (voor het jaar 2013 afspraken)
aantal uren persoonlijke verzorging** (x 1 mln) 43,3
aantal uren verpleging** (x 1 mln) 6,4
aantal uren begeleiding (x 1 mln) 17,6
aantal uren behandeling (x 1 mln) 2,4
aantal dagdelen dagactiviteiten extramurale cliënten (x 1 mln) 15,9
Volledig pakket thuis (voor het jaar 2013 afspraken)
aantal dagen vpt geestelijke gezondheidszorg (x 1 mln) 0,2
aantal dagen vpt gehandicaptenzorg (x 1 mln) 0,6
aantal dagen vpt verpleging en verzorging (x 1 mln) 1,2
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
MEE-instellingen
2013
Bron: MEE-Nederland
Aantal cliënten MEE-organisaties 97.002
Totaal aantal MEE-organisaties 22
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
2013
Bron: www.monitorlangdurigezorg.nl
Uren hulp bij huishouden totaal gefactureerd (x 1 mln) 51,3
Klanten hulp bij huishouden personen (x 1000) 416,1
Download: HTML | CSV | Excel | JSON