Meer informatie

Loon zorgbestuurders naar sector

Bruto jaarloon zorgbestuurders naar sector
2012 Ziekenhuiszorg GGZ GHZ VVT Totaal
Bron: Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012; TK2013-14 30111-66
Minder dan €100.000 1% 41% 28% 42% 32%
Tussen €100.000 en €150.000 14% 33% 46% 42% 35%
Tussen €150.000 en €200.000 54% 25% 25% 14% 26%
Meer dan €200.000 31% 1% 1% 2% 7%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100%
Totaal aantal 230 265 187 521 1.20
Gemiddeld 184.000 114.000 122.000 111.000 128.000
Download: HTML | CSV | Excel | JSON
Bruto jaarloon afgezet tegen 130%-norm
2012 Ziekenhuiszorg GGZ GHZ VVT Totaal
Bron: Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012; TK2013-14 30111-66
Onder de norm 46% 90% 93% 96% 85%
Boven de norm 54% 10% 7% 4% 15%
Download: HTML | CSV | Excel | JSON