Meer informatie

Kenschets en gemiddeld aantal uren zorg intramurale Verzorging en Verpleging

Kenschets en gemiddeld aantal uren zorg per zzp-klasse bij intramurale Verzorging en Verpleging
Totaaltijd* Doelgroepen
bron: NZA, 2011

* in uren per week inclusief dagbesteding
VV1 3.0- 5.0 -  Cliënten met lichte somatische klachten
-  Kunnen niet helemaal zelfstandig meer wonen,
VV2 5.5-7.5 -  Cliënten kunnen niet meer zelfstandig wonen
-  Vaak somatische klachten. soms beginnende psychogeriatrische klachten of tijdelijk na ziekenhuisopname,
VV3 9.5-11.5 -  Omvangrijke somatische problematiek met nadruk op begeleiding en verzorging
-  Bewoners somatische meerzorg in het verzorgingshuis en lichte somatische bewoners in een verpleeghuis,
VV4 11.0-13.5 -  Cliënten hebben intensieve begeleiding nodig met uitgebreide verzorging
-  Lichte dementie tot ouderen met psychiatrische problematiek of zintuiglijke beperkingen,
VV5 16.5-20.0 -  Cliënten met gevorderde dementie zonder gedragsproblematiek
-  Behoefte aan intensieve verzorging en begeleiding in een beschermende woonomgeving,
VV6 16.5-20.0 -  Cliënten met ernstige somatische beperkingen. zoals Parkinson. chronisch hartfalen. spierziekte of blijvend hersenletsel,
-  De nadruk ligt op verzorging en verpleging,
VV7 20.0-24.5 -  Specifieke intensieve zorg zoals dementie in combinatie met gedragsproblemen. Korsakov. actieve psychiatrische problematiek of doofblindheid,
VV8 24.5-29.5 -  Specifieke en zeer intensieve verzorging en verpleging
-  Terminale ziekten zoals Huntington. ALS. MS. Korsakov of zware reuma
VV9 18.0-22.0 -  Herstelgerichte behandeling na ziekenhuisopname voor ouderen zonder voorgaand intramuraal verblijf,
VV10 26.5-32.5 -  Intensieve terminale begeleiding
Download: HTML | CSV | Excel | JSON