Meer informatie

Uitgaven persoonsgebonden budget

Uitgaven persoonsgebonden budget (x 1000 euro)
2012 2013
Bron: Zorginstituut Nederland en CBS/Monitor Langdurige Zorg
Toegekend pgb 2.752.609
Besteed pgb 2.458.666
Download: HTML | CSV | Excel | JSON