Meer informatie

Wanneer kom ik in aanmerking voor het hoge kilometerbudget van Valys?

Voorwaarden hoog kilometerbudget Valys

Om in aanmerking te komen voor het hogere kilometerbudget, moet u een Valyspas hebben. U heeft geen bestuurdersgehandicaptenparkeerkaart of een combinatiekaart bestuurder/passagier. Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart voor passagier, dan kunt u wel in aanmerking komen.

Voor een hoog kilometerbudget moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U gebruikt een rolstoel of scootmobiel die (volgens de NS) te zwaar, te lang of te breed is om met de trein te reizen. Dat is het geval als het vervoermiddel (met u erin) meer weegt dan 250 kilo, of langer is dan 150 centimeter, of breder is dan 85 centimeter.
  • U kunt door een chronische beperking niet met de trein reizen, ook niet met begeleiding of hulp(middelen). U moet de medische noodzaak bij aanvraag kunnen bewijzen.

Aanvraag hoog kilometerbudget

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u een indicatie voor een hoog kilometerbudget gratis aanvragen bij FMMU.

Bezwaar en beroep bij afwijzing hoog kilometerbudget

Als FMMU uw aanvraag afwijst, kunt u hiertegen bezwaar maken. Bent u het ook niet eens met het antwoord op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON