Meer informatie

Waar moet ik zijn met een klacht over een onvrijwillige opname (bopz)?

Bopz klachtencommissie

Elke instelling die valt onder de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz), heeft een klachtenregeling. Deze instellingen zijn ook verplicht om een aparte Bopz-klachtencommissie in te stellen.

Met welke klachten naar de Bopz-klachtencommissie?

De Bopz-klachtencommissie neemt klachten in behandeling over bijvoorbeeld:

  • de wilsonbekwaamheid die een arts heeft uitgesproken;
  • beperking van rechten, zoals het recht zich vrij te bewegen;
  • toepassing van middelen en maatregelen in noodsituaties, zoals gedwongen medicijngebruik;
  • gedwongen toediening van voedsel of vocht, vrijheidsbeperking of afzondering;
  • dwangbehandeling;
  • niet toepassen van het overeengekomen zorgplan of behandelplan.

De uitspraak van de klachtencommissie is bindend. Dit betekent dat de zorgverlener of instelling zich aan de uitspraak moet houden.

U kunt niet in beroep gaan tegen een uitspraak van de Bopz-klachtencommissie. Bent u het oneens met de uitspraak, dan kunt u de rechter uw klacht laten beoordelen.

Hulp van vertrouwenspersoon in de zorg

Heeft u hulp of advies nodig bij het indienen van uw klacht? Dan kunt u terecht bij een patiëntvertrouwenspersoon. Deze persoon is in dienst van een onafhankelijke stichting. De hulp van de vertrouwenspersoon is gratis.
De vertrouwenspersoon kan u bijvoorbeeld vertellen welke rechten u heeft. Ook helpt een vertrouwenspersoon u om de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: