Meer informatie

Waar vind ik gegevens over de Nederlandse gezondheidszorg?

Nationaal Kompas Volksgezondheid

In het Nationaal Kompas Volksgezondheid vindt u antwoord op allerlei vragen over gezondheid, ziekte, preventie en zorg. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt het Kompas. Het Kompas geeft antwoord op vragen als:

  • Voelt de gemiddelde Nederlander zich gezond of niet?
  • Hoeveel mensen hebben er in Nederland diabetes?
  • Wat zijn de gevolgen van ziekten en aandoeningen voor het dagelijks leven?
  • Hoe gezond eten we?

Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas)

De Nationale Atlas Volksgezondheid, ook wel Zorgatlas genoemd, brengt de Nederlandse volksgezondheid en zorg letterlijk in kaart. Het RIVM maakt de Zorgatlas. De Zorgatlas geeft antwoord op vragen over geografische spreiding, zoals:

  • Waar is de sterfte het hoogst?
  • Waar ondervindt men de meeste geluidsoverlast?
  • Waar bevinden zich de ziekenhuizen?
  • Wat is de vaccinatiegraad van de bevolking?

Zorggegevens voor professionals

Op de website Zorggegevens.nl kunt u gegevensbronnen vinden over volksgezondheid en zorg. De informatie is vooral bedoeld voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en studenten. U vindt hier bijvoorbeeld welke organisaties welke gegevens verzamelen en waar ze deze voor gebruiken.

Zorgbalans

De Zorgbalans geeft een beeld van de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. De cijfers en feiten bieden een dwarsdoorsnede van prestaties uit voorgaande jaren. Het RIVM brengt de Zorgbalans uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Praktische informatie gezondheidszorg

Cliënten en patiënten vinden praktische informatie over de Nederlandse gezondheidszorg op de website kiesBeter.nl.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: