Meer informatie

Wanneer moet de kamer in een verzorgingshuis of verpleeghuis leeg na overlijden?

Termijn leegruimen kamer

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen een kamer na het overlijden van een bewoner leeg moet zijn. Het verpleeghuis of verzorgingshuis bepaalt zelf de termijn.

Vergoeding zorginstelling voor lege kamer

Na het overlijden van een bewoner krijgt de instelling nog 13 dagen een vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze dagen kan de instelling gebruiken voor het leegruimen en opnieuw inrichten van de kamer.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON