Meer informatie

Wat is de verwijsindex risicojongeren (VIR)?

Gebruikers van de verwijsindex risicojongeren

Hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg en bij justitie kunnen het VIR systeem gebruiken. Hiervoor hebben zij een autorisatie nodig van de gemeente. Er zijn 3 manieren van registratie:

  • Via de website verwijsindex door een geautoriseerde hulpverlener.
  • Via een lokaal signaleringssysteem door een persoon die door de betreffende gemeente geautoriseerd is. Het lokale signaleringssysteem wordt in dat geval direct gekoppeld aan de website verwijsindex.
  • Via een landelijk werkend bronsysteem door een geautoriseerde hulpverlener. Een voorbeeld van zo'n systeem is het landelijke systeem van de Raad voor de Kinderbescherming. Deze systemen worden ook aan de verwijsindex gekoppeld.

Inhoud van een melding in de VIR

In de VIR staat alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan. De aard van de melding en de behandeling worden niet bijgehouden. Die informatie blijft in het dossier bij de betreffende hulpverlener. Een melding omvat alleen:

  • identificatiegegevens van de jongere (aan de hand van het burgerservicenummer);
  • identificatiegegevens van de meldende instantie;
  • datum van de melding;
  • contactgegevens van de meldende instantie.

Achtergrond van verwijsindex risicojongeren

Het komt regelmatig voor dat verschillende hulpverleners zich bezighouden met dezelfde jongere. Organisaties werken daarbij nogal eens langs elkaar heen. De VIR is opgezet om ervoor te zorgen dat hulpverleners sneller en makkelijker met elkaar in contact komen en informatie kunnen uitwisselen over behandelingen en resultaten.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON