Meer informatie

Hoe is de verslavingszorg geregeld?

Ambulante zorg

De meeste mensen met een drugsprobleem worden behandeld in de ambulante verslavingszorg. Ambulante zorg is ingrijpen bij acute problemen, hulp bij afkicken, verbeteren van de kwaliteit van leven, reguleren van gebruik, voorkomen van verdere schade aan de gezondheid, probleemgebruikers bereiken die zichzelf niet melden (bemoeizorg) en preventie.

Intramurale zorg

Intramurale zorg is intensiever dan ambulante zorg. Intramurale zorg is crisisopvang, lichamelijke ontwenning en behandeling in klinieken, therapeutische gemeenschappen of op een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Intramurele zorg is gericht op voorbereiding op terugkeer naar de maatschappij.

Schade en overlast door drugsgebruik

Het doel van het Nederlandse drugsbeleid is om drugsgebruik te voorkomen en schade bij drugsgebruikers te beperken. Daarnaast wil de overheid de overlast voor de maatschappij beperken. Er wordt veel informatie over drugs gegeven en de nodige aandacht besteed aan de begeleiding van drugsgebruikers.

Meer informatie en hulp verslavingsproblemen

Instellingen voor de verslavingszorg en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) kunnen hulp bieden bij verslavingsproblemen. Voor meer informatie over hulp bij verslavingsproblemen en instellingen voor de verslavingszorg kunt u contact opnemen met met de Drugs Infolijn van het Trimbos-instituut.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON