Meer informatie

Wanneer loop ik het risico met legionella besmet te raken?

Besmetting met legionella

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. Veteranenziekte is een ernstige longontsteking. Er bestaat ook een lichtere vorm van infectie: de legionellagriep.

Besmetting met legionella gebeurt via de longen. U kunt alleen besmet raken als u besmette druppeltjes waternevel inademt. Bijvoorbeeld in douches, stoombaden of bubbelbaden.

Het is niet gevaarlijk om besmet water te drinken. Ook is legionella niet over te dragen van mens op mens.

Legionella gevaarlijk bij vermenigvuldiging

De legionellabacterie is alleen gevaarlijk als deze zich kan vermenigvuldigen. De legionellabacterie vermenigvuldigt zich als:

  • de watertemperatuur tussen 20 en 50 graden Celsius (°C) ligt;
  • het water lange tijd stil staat. 

Groter risico op legionellabesmetting

De meeste mensen die besmet raken met legionella, worden niet ziek. Maar een klein deel van de mensen die besmet raken krijgt de veteranenziekte.

Het risico op besmetting is groter als u:

  • ouder bent dan 40 jaar;
  • rookt;
  • veel alcohol drinkt;
  • een verminderde weerstand heeft, bijvoorbeeld door een ziekte. 

Incubatietijd legionella

De tijd tussen de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen (de incubatietijd) varieert van 2 tot 19 dagen.

Symptomen veteranenziekte

De veteranenziekte begint met snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, gebrek aan eetlust en een ziek gevoel. Daarna krijgt de patiënt een longontsteking met koorts boven 39°C.

Andere kenmerken zijn:

  • hoesten;
  • kortademigheid;
  • last van braken en diarree.

De ziekte is goed te behandelen met de juiste antibiotica. Hoe eerder de patiënt met de behandeling begint, hoe beter. Wordt de legionella-infectie niet goed of niet op tijd behandeld, dan kan een patiënt langdurig ziek worden. In het ergste geval kan de patiënt zelfs overlijden.

Symptomen legionellagriep

De legionellagriep gaat gepaard met lichte griepachtige verschijnselen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Deze ziekte gaat doorgaans zonder behandeling na enkele dagen vanzelf over.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON