Meer informatie

Welke kosten krijg ik vergoed in een verzorgingshuis en verpleeghuis?

Eigen kosten verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Zorginstellingen krijgen geld van het Rijk. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt in de instelling.

Particuliere verzorgingshuizen of verpleeghuizen krijgen geen geld uit de Wlz. Hier betaalt u wonen en zorg dus zelf. Eventueel kunt u dit (deels) betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Voorbeelden kosten en vergoedingen zorginstelling

Voor veel producten en diensten in een verzorgingshuis of verpleeghuis hoeft u niets bij te betalen, zoals aangepast vervoer, een rolstoel of een douchestoel.

Voor producten en diensten die niet medisch noodzakelijk zijn, moet u soms wel bijbetalen. De instelling zorgt bijvoorbeeld voor een kabelaansluiting. De kosten van een abonnement en televisie zijn wel voor uw rekening.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw zorginstelling.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: