Meer informatie

Welke informatie moet ik als patiënt krijgen over een medische behandeling?

Informatie van de arts

Uw behandelend arts moet u vertellen:

  • wat u volgens hem of haar mankeert (de diagnose);
  • hoe de behandeling verloopt;
  • of verder onderzoek nodig is;
  • wanneer en hoe u de uitslag van een onderzoek te horen krijgt;
  • wat de eventuele risico's van het onderzoek of de behandeling zijn;
  • wat uw vooruitzichten na de behandeling zijn;
  • hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed resultaat van de behandeling;
  • of en wanneer u moet terugkomen.

Informatie over behandeling

Een arts kan u pas informeren als hij begrijpt wat er met u aan de hand is. Meestal vertelt u dit in een gesprek (consult) met uw arts.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, vraag dan om meer informatie. Als u iets niet meteen begrijpt, vraag dan de arts om het nog een keer te vertellen. Misschien vindt u het prettig om iemand mee te nemen naar het gesprek.

Niet volledig informeren bij noodsituatie

Moet een arts direct ingrijpen bij een noodsituatie? Dan kan hij er voor kiezen u niet volledig te informeren. Ook kan een arts besluiten bepaalde informatie achter te houden. Bijvoorbeeld als hij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De arts moet dit altijd overleggen met een andere arts. Ook hoort hij u die informatie op een later, geschikter tijdstip wel te geven.

Patiënt mag informatie weigeren

Misschien wilt u niet altijd alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw arts moet dit recht op niet-weten respecteren. Ontstaat door uw weigering gevaar voor u of voor anderen? Dan zal de arts u toch minimaal informeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON