Meer informatie

Hoe kan ik gebruikmaken van Valys?

Valyspas aanvragen

U kunt de Valyspas aanvragen bij Valys. U moet dan wel 1 van de volgende documenten hebben:

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een vervoersvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente;
  • een OV-begeleiderskaart.

Wanneer Valys gebruiken

U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 ov-zones vanaf uw woonadres. Voor vervoer dichterbij huis kunt u terecht bij uw gemeente. U kunt uw reis met uw Valyspas telefonisch boeken.

Hoogte kilometerbudget 2014

Elke pashouder krijgt een persoonlijk kilometerbudget van 600 kilometer per jaar. Dit budget is voor vervoer per (deel)taxi buiten de eigen regio.

Kunt u door uw beperking niet met de trein reizen (ook niet met begeleiding) en heeft u geen gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder? Dan kunt u misschien een hoog persoonlijk kilometerbudget aanvragen van 2.250 kilometer per jaar.

Tarieven Valys

Voor een taxirit binnen uw persoonlijke budget betaalt u € 0,20 per kilometer. Als u meer kilometers maakt dan uw persoonlijk budget, dan betaalt u € 1,22 per kilometer.

Klacht indienen over Valys

Als u een klacht heeft over Valys, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Valys.

Niet eens met beslissing Valys

Bent u het niet eens met de beslissing op uw klacht? Dan kunt u bezwaar maken bij de Geschillencommissie Taxivervoer. Een geschil moet u indienen binnen 3 maanden nadat het geschil is ontstaan. Een uitspraak van de Commissie is bindend.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON