Meer informatie

Is ziekenvervoer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering?

Vergoeding ambulance

Het basispakket vergoedt vervoer per ambulance als u voor medische zorg naar een ziekenhuis, instelling of zorgverlener gebracht moet worden. De verzekeraar vergoedt ook het vervoer terug naar huis.

Eigen bijdrage en eigen risico ambulancevervoer

U betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Dit vervoer telt wel mee voor uw eigen risico.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer

De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer als u:

  • nierdialyses in een instelling krijgt;
  • oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie of radiotherapie;
  • zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
  • zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u een beperkt gezichtsvermogen heeft.

U kunt deze kosten declareren nadat u een eigen bijdrage voor het ziekenvervoer heeft betaald.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer

De vervoerskosten die u of een vervoerder declareert bij uw zorgverzekeraar tellen mee voor uw eigen risico. U betaalt ook een eigen bijdrage.

Vergoeding ziekenvervoer bij langdurige ziekte

Bent u langdurig ziek, maar behoort u niet tot de doelgroep die reiskosten vergoed krijgt? Soms kunt u dan toch een vergoeding krijgen van uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als u door de behandeling van uw ziekte langdurig vervoer nodig heeft. Deze regeling staat bekend als de hardheidsclausule.

Aanvullende voorwaarden ziekenvervoer

Controleer in uw polis welke voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: